Programm

10:30 Kerge hommikukohv Energiakeskuse III korruse saalis, registreerimine ja suhtlus

11:00 Sissejuhatavad presentatsioonid ja diskussioon

Aare Tammemäe, FinanceEstonia juhatuse esimees – diskussiooni juht

John Moran, endine Iiri Rahandusminsiteeriumi kantsler – Iiri kogemus

Madis Müller, Eesti Pank – Eesti finantssektori tervis

Diskussioon:

  • Mis on olnud viimase aasta olulisimad Euroopa ja Eesti finantssektori arengud?
  • Milline on finantssektori lähituleviku perspektiiv kiirelt muutuvas keskkonnas?
  • Mida peaks ja saaks Eesti tegema finantssektori arendamisel

13:00 – 14.00 Buffet lõuna

Töötuba 1 Töötuba 2
14:00 Eesti majanduse pikaajaline rahastamine 14:00 Teenuste eksport
Ülo Kallas – FinanceEstonia valdkonnajuht Paavo Põld – FinanceEstonia valdkonnajuht
Andrus Treier – KredEx Thomas Auväärt – Rahandusministeerium
Urmas Simson – Swedbank Jaanus Erlemann – East Capital
Viljar Arakas – EfTEN Capital Kaido Veske – Livonia Partners
Täna on riik tegemas esimesi samme riskikapitali pakkumise elavdamise suhtes Eestis. Arutame selle üle, kuidas toimib ettevõtluse finantseerimine täna ja kuidas on tagatud tuleviku majanduskasvu finantseerimine. Teenuste eksport eeldab, et Eesti vaatab kiiresti üle oma seadusandliku keskkonna. Täna on Euroopas tendents selle poole, et kapitaliturgusid reguleeritakse aina enam. Need regulatsioonid tuleks võtta nii kiirelt kui võimalik ka Eesti seadusandlusesse selleks, et meil oleks teenuseid, mida pakkuda. Paljudes riikides võtab seadusandluse muutmine palju aega ja seega otsivad firmad just neid riike, kus muutused on kiired.
 

15:30 -16.00 Energiapaus

Töötuba 3 Töötuba 4
16:00 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisvõimalused Eestis 16:00 Ekspordi finantseerimise võimalused
Erki Kilu – LHV, Pangaliit Meelis Tambla – KredEx Krediidikindlustus
Herty Tammo – Estanc AS Birgit Hint – Nordea
Märten Ross – Rahandusministeerium Anita Muona – Finnish Export Credit
Peeter Saks – Baltcap
Kilvar Kessler – Finantsinspektsioon
Audiitorbüroo Ernst&Young (E&Y) poolt 2013. aastal koostatud kapitali kättesaadavuse uuringu kohaselt on omakapitaliinvesteeringute vähese kaasamise peamine põhjus  ettevõtjate madal teadlikkus omakapitaliinvesteeringute teemavaldkondades, mis pärsib omakapitaliinvesteeringute nõudluse potentsiaali avaldumist ja ettevõtete kasvuvõimaluste realiseerimist. Eesti on üks enim avatud majandusega riike maailmas, näiteks isegi lähinaabrite Soome või Rootsiga võrreldes on ekspordi osakaal meie majanduses oluliselt suurem. Meie majanduse bacterial infections info ei ole mitte lihtsalt eksport, vaid ekspordi jõuline kasv, väliskonkurentsis läbilöömine ning uute ärivõimaluste loomine. Kas oleme valmis sellise erilise tulemuse saavutamiseks? Eelkõige, kas meil on olemas piisavad finantseerimisvõimalused eksportijatele või on meienaabritel lähiturgudel paremad võimalused? Mida tehakse ja võiks veel teha ekspordi finantseerimisel?

17:30 – 18.00 Kohvipaus

18.00 – 19.00  Kokkuvõttev paneel  Aare Tammemäe ja töötubade juhid

19.15 – 20.00  Auhindade tseremoonia

20.00 – 22.00  Suhtlemine ja muusika