Nordic vision of financial industry

FinanceEstonia general

Date:
10.01.2018
Time:
09:00 - 16:00
Location:

Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36

Eesti Pangaliidu, Läti Pangaliidu ja Leedu Pangaliidu koostöös korraldatav üritus on mõeldud avaliku sektori esindajatele, kes teevad tööalaselt koostööd finantssektoriga või on seotud tehnoloogia ja innovatsiooni rakendamisega.

  • Põhjamaade finantssektori parimad praktikad ja trendid
  • FinTech teenuste ja finantssektori innovatsioon – näited ning juhtumiuuringud
  • Näited pankade ja FinTech ettevõtete koostööst
  • Tutvumine Stockholmi Innovatsioonikeskusega
    Töökeeleks on inglise keel.