Riigikogu rahanduskomisjoni arutelu EVKS eelnõu teemadel

FinanceEstonia general

Date:
18.05.2017
Time:
14:30 - 16:00
Location:

Riigikogu rahanduskomisjon, Lossi plats 1a

Riigikogu rahanduskomisjon arutab oma 18. mai  istungil eelnõu 428 SE (Eesti väärtpaberite

keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu).

Olete oodatud osalema istungil ja seisukohti selgitama.