Estonian Financial Advisory Association

Estonian Financial Advisory Association is professional association with the goal to increase and harmonize the level of financial advisory in Estonia and in Baltic region. Professional association membership enables to develop professional activities, take part from events and seminars and keep yourself professionally at a high level. Eesti Finantsnõustajate Liit on finantsnõustajate kutseühing, mille eesmärk on tõsta ja ühtlustada finantsnõustamise taste nii Eestis kui Baltikumis. Kutseühingusse kuulumine võimaldab ühingu liikmetel arendada kutsetegevust, osa saada üritustest ja seminaridest ning hoida end professionaalselt kõrgel tasemel.

Estonian Financial Advisory Association is professional association with the goal to increase and harmonize the level of financial advisory in Estonia and in Baltic region. Professional association membership enables to develop professional activities, take part from events and seminars and keep yourself professionally at a high level.