BaltCapi 100 miljoni eurone fond investeerib Balti riikide infrastruktuuri

Baltikumi suurim erakapitali investor BaltCap asutas BaltCap Insfrastructure Fund-i (BIF), mille planeeritav kogumaht on 100 miljonit eurot. Fond investeerib taristu arendamisse Eestis, Lätis ja Leedus.

BIF pakub Baltikumi transpordi-, energia- ja energiatõhususe infrastruktuuriprojektidele peamiselt arenduskapitali.
“Taristu arendamine on üks regiooni peamisi prioriteete, parandamaks konkurentsivõimet ja sõltumatust. Balti riigid seisavad järgmise viie aasta jooksul silmitsi 6 miljardi euro suuruse puudujäägiga infrastruktuuri rahastamisel, mis eeldatavasti suureneb veelgi pärast Euroopa Liidu 2014-2020 rahastamisprogrammi lõppemist. Füüsilises taristus nagu elektrienergia, küte, raudteed, maanteed, sadamad ja lennujaamad on täna oluline puudujääk tootmisvõimuste ja tõhususe osas,” ütles BaltCap Infrastructure Fund-i partner Šarūnas Stepukonis.

“BaltCap Infrastructure Fund on suurepärane näide sellest, kuidas kohalikud ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid saavad jätkusuutlikult Balti riikide majanduse arengut toetada. Asjakohased algatused tugevdavad regiooni kapitaliturgude ökosüsteemi ja pakuvad kohalikele pensionifondidele pikaajalisi investeerimisvõimalusi piirkonna taristuprojektidesse,” kommenteeris Eesti Vabariigi rahandusminister Toomas Tõniste.

Fondi ankurinvestoriks on Euroopa Investeerimispank, mis investeerib BIFi 20 miljonit eurot. Euroopa Investeerimispanga toetus on tagatud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kaudu. See on keskseks elemendiks Junckeri komisjoni Euroopa Investeerimiskavas, mis käivitati praeguse investeeringute lõhe ületamiseks Euroopa Liidus, mobiliseerides strateegiliste investeeringute jaoks erasektori rahastamise.

Euroopa Investeerimispanga asepresident Ambroise Fayolle, kelle vastutusalasse kuulub ka EFSI, ütles: “Erasektori finantseerimise kasutamine strateegilisteks investeeringuteks on EFSI peamine eesmärk ja seetõttu on koostöö BaltCap Infrastructure Fund-iga väga tervitatav, kuna tegemist on esimese omataolise taristufondiga kogu Baltikumis, mille eesmärgiks on innustada erainvestoreid infrastruktuuri projekte rahastama. See fond on vastus piirkonna kasvavatele investeeringuvajadustele transpordi, energiatõhususe ja taastuvenergia sektoris, käsitledes iseäranis jätkuvat ja potentsiaalselt kasvavat nõudlust erakapitali järele taristurpojektide elluviimisel. BIF soodustab majanduskasvu, edendades Läänemere piirkonna konkurentsivõimet ja parandades ärikeskkonda. Vähemtähtis pole ka fakt, et fond loob mitmeid uusi töökohti ja kuna keskendub oma fookuselt taastuvatele energiaallikatele ning energiatõhususele, siis annab olulise panuse kliimamuutuste tegevuskavasse.”

Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen, kes on tööhõive, majanduskasvu, investeeringute ning konkurentsivõime eest vastutav minister, sõnas: “Taristusse tehtavad investeeringud on Euroopas tõusuteel, aga teha on veel palju. BaltCap Infrastructure Fundi-i toetamise leping on positiivne näide sellest, mida saame läbi EFSI teha selliste investeeringute kaasamiseks. Mul on eriti hea meel, et see leping toetab projekte, mis hõlmavad energia infrastruktuuri, taastuvenergiat ja energiatõhusust. Toetades investeeringuid neis valdkondades loome üheskoos tugeva aluse majanduse kasvamiseks tulevikus.”

“Meil on väga hea meel, et saame anda oma panuse uude taristufondi, mis toob kasu nii majanduse kui ka keskkonna arenguse kõigis kolmes Balti riigis. Alates 1990.aastast on NEFCO rahastanud üle 100 keskkonna-alase projekti nii regiooni avalikus kui erasektoris. Käesolev omakapitali investeering on aga meie esimene projekt Baltikumis pärast hiljutist siinsele turule naasmist, mistõttu oleme eriliselt rahul, et projektid hõlmavad kõiki kolme Balti riiki – Eestit, Lätit ja Leedut,” kommenteeris NEFCO juht Kari Homanen.

BIFi investorite hulka kuuluvad veel Nordic Environment Finance Corporation, SEB Pensionifondid, Swedbank Pensionifondid ja LHV Pensionifondid, Swedbank Elukindlustus ning teised institutsionaalsed investorid. Tegemist on senini suurima kohalike pensionifondide poolt tehtud ühise panusega, mis Baltikumile fokusseeritud erakapitali investeerimisfondile tehtud.

BIFi investeerimisstrateegia tugineb kõige kõrgematele keskkonna-, sotsiaalsetele ning valitsemise standarditele ning kliimamuutuste leevendamise kriteeriumidele. Fondi eluiga on 20 aastat.

Tegemist on juba teise fondiga, mis BaltCap käesoleval aastal on käivitanud. Hiljuti asutati Baltikumis väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kasvukapitali pakkuv 50 miljoni eurone investeerimisfond BaltCap Growth Fund.