FinanceEstonia: finantsteenuste reklaami piiranguid tuleb leevendada

Majandusministeeriumis on valminud eelnõu reklaamiseaduse muutmiseks, millega kaasneks õigus finantsteenuste reklaamis kajastada lisaks seadusega nõutud kohustuslikule teabele ka muud tarbijale vajalikku infot.

FinanceEstonia juhatuse esimehe Andrus Alberi sõnul pole alates 2016. aastast Eestis kehtiv finantsteenuste reklaami piirangute regulatsioon enam ajakohane ning selle ülevaatamine on igati tervitatav. Seda enam, et reklaamipiirangute kaotamise korral tuleb endiselt tagada, et reklaamis sisalduv teave, selle avalikustamise viis ja kujundus vastavad reklaamiseaduse nõuetele.

„Hetkel kehtivad finantsteenuse reklaami sätted piiravad ebamõistlikult laenuandjate tavapärast majandustegevust. Praegusel kujul on isegi krediidiasutuse majandustulemused või selle juhtide poolt avalikult antavad intervjuud käsitletavad finantsteenuse reklaamina,“ selgitas Alber. Ühtlasi ei võimalda tänane seaduse sõnastus tegeleda tarbija harimisega, sest pea igasugust turuosaliste avalikku kommunikatsiooni püütakse suruda finantsteenuse reklaami rangetesse raamidesse.

2015. aastal Eestis jõustunud krediidiandjate tegevusloa taotlemise nõue tõi kaasa laenupakkujate arvu ulatusliku vähenemise ning ühes sellega laenu tagasimaksetega hätta sattunud inimeste arvu languse.

„Tänaseks võivad tarbijakrediiti pakkuda vaid need ettevõtjad, kes on läbinud Finantsinspektsiooni põhjaliku kontrolli ja tegutsevad Finantsinspektsiooni järelevalve all,“ täpsustas Alber. Samuti on tema sõnul kehtestatud rida teisi meetmeid, muuhulgas kohustuvad kõik tarbijakrediidipakkujad lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõtetest, pakkumiste võrreldavuse tagamiseks on kehtestatud ranged nõuded seoses krediidi kulukuse määraga ning kehtestatud krediidi kulukuse määra ülempiir. Samuti on FinanceEstonia eestvõttel töötatud välja krediidiandjate hea tava.