Presentatsioonid

Ireland – a Hub for European Financial Services – John Moran

John Moran presentation

Eesti finantssektor – Madis Müller

Madis Müller presentation

Developing Estonian Export – Meelis Tambla

Meelis Tambla presentation

Finnvera and Finnish Export Credit – Antita Muona

Anita Muona presentation

Trade Finance Products and Solutions – Birgit Hint

Birgit Hint presentation

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisvõimalused Eestis – Erki Kilu

Erki Kilu presentation

Väikese ja keskmise suurusega ettevõete finantseerimine – Märten Ross

Märten Ross presentation

Uus investeerimisfondide seaduse eelnõu – võimalused fonditeenuste ekspordiks – Thomas Auväärt

Thomas Auväärt presentation