“Avatud pangandusturu võitjad ja kaotajad”

FinanceEstonia seminar “Avatud pangandusturu võitjad ja kaotajad”

Aeg: 22. mai 2019 kell 13.30–17.30

Koht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn), ruum Capella

Pilet: 39 EUR / FinanceEstonia liikmetele ja 59 EUR / mitteliikmetele

Euroopa uue makseteenuste direktiivi (PSD2) eesmärk on suurendada konkurentsi ning pakkuda pangaklientidele võimalust kasutada teisi finantsettevõtteid teatud pangateenuste osutamiseks. Sel direktiivil on kahtlemata oluline mõju kontoinfo haldamisele, maksete algatamisele ja autentimisele. Ent millist mõju on see avaldanud klientide käitumisele? Millised probleemid ja võimalused on tekkinud finantssektorile? Kas peab paika Bill Gates’i poolt öeldud sõnad: “Pangandus on vajalik, aga pangad mitte”?

FinanceEstonia koos Inbankiga korraldab vastuste saamiseks seminari “Avatud pangandusturu võitjad ja kaotajad”